Garanţie

Lumie garantează că produsele care vă vor fi furnizate ca urmare a comenzii dumneavoastră nu vor prezenta defecte ale materialelor și ale manoperei în perioadele respective stabilite mai jos (Perioada de garanție):

Pe durata Perioadei de garanție, Lumie va repara sau înlocui (fie cu produse noi, fie cu produse recondiționate în fabrică) orice produs defect. Lumie va inspecta produsul returnat, iar decizia pe care o va lua Lumie referitor la faptul că produsul este defect va fi finală.

Garanția de mai sus prezintă următoarele excepții:

1. nu se aplică unui produs

a) care a fost instalat, modificat, reparat, deschis sau al cărui sigiliu de garanție a fost rupt de către persoane care nu sunt autorizate de Lumie;
b) al cărui număr de serie a fost modificat, șters sau îndepărtat;
c) care a fost supus unor condiții care nu corespund toleranțelor specificate ale produsului, publicate de Lumie sau care, în opinia rezonabilă a companiei Lumie, a fost supus unui stres sau unui abuz fizic, de mediu sau electric neobișnuit sau nerecomandat, de către o altă persoană din afara companiei Lumie;

2. nu acoperă daunele sau pierderile survenite în timpul transportului;

3. nu acoperă costul componentelor consumabile (care includ, dar fără limitare, accesorii sau baterii reîncărcabile).

Aveți responsabilitatea de a returna produsele defecte companiei Lumie la adresa companiei Lumie (cu excepția indicațiilor contrare pe care Lumie vi le aduce la cunoștință). Cheltuielile de transport și polița de asigurare vor fi preplătite de dumneavoastră, iar Lumie nu își asumă răspunderea pentru produsele care nu sunt returnate.

Garanția este în plus față de eventualele garanții de non-exclusivitate incluse în mod tacit în acești termeni și condiții de vânzare printr-un Act al Parlamentului.

Lumie nu are nicio răspundere (inclusiv răspundere în caz de neglijență) față de dumneavoastră sau orice altă persoană pentru pierderi sau daune (pe cale de consecință sau altă cale) suferite sau atrase în legătură cu Produsele sau cauzate de, sau care rezultă direct sau indirect din Produse sau dintr-o avarie, defecțiune, defect sau deficiență de ori natură a Produselor.